Dating in the dark s01e02 pdtv 2hd


dating in the dark s01e02 pdtv 2hd-79dating in the dark s01e02 pdtv 2hd-53

Subs er lavet af Rapidcows W1ckerz & j4c0b , jeg har dog rettet i dem og samtidig lavet sync så de passer til The.

X264-DIMENSION - Thanks to @ rafsanrwdy Så er der danske subs til afsnit 8 i web 1080p udgaven.

Edit từ sub của Động Phim - fb.com/cavesubbingteam, định dạng srt, dịch nốt vài đoạn ko nói tiếng anh đầu phim. Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam.

Nếu có sử dụng lại sub với bất cứ hình thức nào, vui lòng không cắt bỏ phần credit nguồn tác giả.

Nếu có sử dụng lại sub với bất cứ hình thức nào, xin vui lòng không cắt bỏ phần credit nguồn tác giả.