Dating pangulong joseph estrada dating someone who has kids


TAOS-puso akong bumabati sa lahat ng ating mga kababayan sa makasaysayang okasyong ito, and ika-labintatlong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.

Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging, makabuluhan ang pagdiriwang natin ng ikasandaang taon ng ating kalayaan noong nakaraang taon, bale-wala rin sana ang pagsapit ng sentenaryo ng ating pagka-bansa noong nakaraang Enero, dahil ano ang silbi ng paggunita natin sa unang Republika ng Pilipinas kung hindi naman tayo malaya?

Kung hindi dahil sa kanila, wala rin marahil Pangulo ngayon na Joseph Ejercito Estrada.

Ito ay nagpapatunay ng katatagan ng ating kaayusang pampulitika.

Pitong taon na ang nakaraan, nagkaroon ng mapayapang pagsalin ng kapangyarihan mula kay Pangulong Aquino kay Pangulong Ramos.

At noong nakaraang Hunyo naman ng taong nakalipas ay mapayapa ring isinalin sa akin ni Pangulong Ramos ang pagiging Pangulo.