Dating ucoz ro dating girls with guy friends


223/2014 sunt:a) familiile si persoanele singure carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.

49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului-lege nr.

277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;c) Somerii care beneficiaza în conditiile Legii nr.

76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de pâna la 450 lei, inclusiv, si somerii care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj;d) pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obtinute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, sunt de pâna la 450 lei/luna inclusiv;e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari, al caror venit este de pâna la 450 lei/luna inclusiv;f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. R., cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.

De asemenea, un document din 1399 precizeaza ca domnul |arii Romanesti, Mircea cel Batrin poseda “un domeniu intins al cetatii Bologa numita si cetatea Huedin”.

Luni 11 iulie 2016 va incepe distribuire alimentelor furnizate in cadrul programului POAD 2015.(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD si care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.