Tube lesbo chat xxx copy brief 576 dating profile


we've created this space in order to invite you, through our webcam, a few moments of initimity in our life of every days, since our living room or our kitchen, in our bathroom or our bedroom.

Det finns otroligt många spännande seminarier och "spår" att följa, och vill ni hänga med vad som händer på den digitala förvaltningens spelplan, och kanske även kolla av hur långt era kollegor i andra kommuner har kommit vad gäller detta, så är Tekis Träffen rätt forum.

TESS - funktionalitet• Digital Ankomststämpling (silent)• Digital Beslutsstämpling (silent)• Konvertering till PDF/A –i samband med stämpling –i samband med dokumentstatus Expedierad• Stöd för Digital signering (t ex via SITHS-certifikat) Tillval - Tekis-AGS Viewer• För att kunna flytta stämpel och stämpla om krävs även licens för Tekis-AGS Viewer.• För visning i Tekis-AGS Viewer i Bygg R krävs inte TESS, men licens enligt ovan (SA-licens) eller annan fristående licens av Tekis-AGS Viewer.• Versionsnummer 1.2.6 krävs Grannehörande och massutskick Det går t ex lätt och smidigt att skapa ett grannehörande till alla berörda grannar/boende via kartan, och fr o m Bygg R version 1.4 även andra typer av massutskick, som underrättelse om beslut.

Ny version för snabbare karta Vi kommer snart att releasa en ny version av Tekis kartkomponent som bl.a.

För att hamna rätt i det arbetet har vi haft bra hjälp av en fokusgrupp bestående av ett 15-tal "Bygg R-kommuner".

Parallellt med utveckling av Bygg R pågår som vanligt framtagning av smarta webblösningar.